Jan Rejczak – "Służyć Człowiekowi"

Aktualności Być
radnym
Mój
Program
Życiorys List do wyborców Linki
  Aktualności


Służyć Człowiekowi !Szanowny Wyborco,

Starałem się uczciwie i rzetelnie wypełniać swe obowi±zki posła, wojewody, radnego. Wszystkim, którzy dotychczas obdarzali mnie zaufaniem, dziękuję i proszę o dalsze poparcie.

Wszystkich Państwa zapewniam, że moja praca w Samorz±dzie służyć będzie Człowiekowi.

Jan Rejczak

Kontakt z radnym

Na tej stronie przedstawiamy komentarze (felietony) radnego Jana Rejczaka, dotyczące aktualnych spraw i wydarzeń.


Wszystkie felietony

KRONIKA WYDARZEŃ
Galeria zaproszeń na różne wydarzenia


O¶wiadczenie wyrażaj±ce zaniepokojenie przyszło¶ci± wystawy: "Żyć sztuk±. Opowie¶ć o artystach i sztuce polskiej w latach 1945-1995"


Interpelacja w zwi±zku z petycja Ogólnopolskiego Zwi±zku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii Oddział Terenowy w Radomiu


Interpelacja w sprawie działań Zarz±du Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu wobec Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Mikrobiologii i ich Pracowników


Interpelacja ws. ¶rodków pozostałych do dyspozycji w RPO WM 2007 – 2013

Pobierz odpowiedĽ na interpelację


Interpelacja ws. stanu rozliczenia Lotniska Modlin

Pobierz odpowiedĽ na interpelację


Interpelacja ws. wydatkowania ¶rodków z funduszy unijnych i dofinansowania poszczególnych subregionów

Pobierz odpowiedĽ na interpelację


Interpelacja ws. wykazu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Pobierz odpowiedĽ na interpelację


Konsekracja Biskupa Piotra Turzyńskiego
28 lutego 2015 r. o godz. 11.00 odbyła się w Katedrze Radomskiej konsekracja Biskupa Piotra Turzyńskiego.
[KILKA ZDJĘĆ Z KONSEKRACJI]


poprzednie wydarzenia: ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦

 
Administrator: Compleo

Copyright © 2005-2006.    Wszelkie materiały można wykorzystywać jedynie w takiej postaci w jakiej są na stronie i jedynie do celów zgodnych z prawem i intencją z jaką zostały przygotowane.